Over ons

De SNOF opgericht in 2001 en overgedragen aan een nieuw team in 2011. Tussen 1987 en 2011 werden de Oranjefeesten met alle ziel en zaligheid georganiseerd vanuit de Lionsclub Nieuwkoop door Frits Paymans, Henk Timmers en Jules Brummelhuis. Op 12 april 2001 riepen de heren Johan G. (George)Vermeer (voorzitter), Dominicus (Dick) J. Oosterhof (secretaris) en Fredericus (Frits) A. Paymans (penningmeester) de Stichting in het leven, nog altijd georganiseerd vanuit de Lionsclub Nieuwkoop. Na een lange periode van plannen en organiseren droeg Frits Paymans in 2011 het stokje over aan een fris en vernieuwend team. Met toen slechts 3 dames aan het roer werd een zeer uitgebreid en succesvol feest op het plein neergezet, ook in 2012. Anno 2014 is het team uitgebreid naar 6 dames en 1 heer. Allemaal enthousiaste, toegewijde en doortastende mensen die met hun persoonlijke talenten op hun eigen manier een steentje bijdragen!

Stichting Nieuwkoopse Oranje Feesten
RSIN: 810158802
Dorpsstraat 58
2421BB Nieuwkoop
www.koningsdag-nieuwkoop.nl
info@koningsdag-nieuwkoop.nl

Bestuurssamenstelling
Nicole van Schie (voorzitter)
Ton van den Belt (penningmeester)
Bianca Verhage (secretaris)
Joke Pelser (vrijwilliger)
Ine v/d Veen (vrijwilliger)
Raymond Filippo (vrijwilliger)

Beleidsplan
De Stichting vergadert maandelijks over de invulling van het Koningsfeest. Vanaf januari stijgt deze frequentie
naar 3-wekelijks, vanaf maart naar 2-wekelijks en (indien noodzakelijk) vanaf april naar wekelijks.
In de vergaderingen worden de volgende zaken besproken:
– invulling (attracties & activiteiten) van de Koningsfeesten (Koningsdag, braderie e.a.)
– verdeling van de taken binnen het bestuur en haar vrijwilligers (zie punt. 4)
– invulling van de verantwoordelijkheden van het bestuur en haar vrijwilligers (zie punt 4) tijdens de Koningsfeesten

De taken
– regelen van de vergunningen & gemeentelijke zaken (subsidieaanvraag, toestemming gemeente, politie & brandweer)
– contracten en overeenkomsten sluiten met aanbieders van de attracties & activiteiten
– invulling geven aan de PR rondom het gehele evenement (Facebook, website, posters, flyers, Oranje Courant, weekbladen)
– inzetten van tijdelijke vrijwilligers, buiten de onder punt 4 genoemde personen (vrijwilligers vragen, vrijwilligersschema maken)
– overeenkomsten maken met de betrokken horecagelegenheden
– opstellen van de draaiboeken van het Koningsfeest, en ieder afzonderlijk onderdeel daarvan
– werven van sponsoren en adverteerders ten behoeve van het Koningsfeest
– opstellen & bijhouden van de financiën (begroting maken, facturen uitschrijven, contracten opstellen, onderbouwen van de inkomsten/uitgaves)

Beloningsbeleid
De SNOF heeft geen beloningsbeleid. Alle gelden worden besteed aan de invulling van het Koningsfeest. Op geen enkele manier wordt er uitgekeerd aan de bestuursleden van de SNOF of haar vrijwilligers.

Doelstelling
De doelstelling van de SNOF is om Nieuwkoop op de kaart te zetten en jaarlijks een Koningsfeest te brengen voor de Nieuwkoopse gemeenschap met maximale betrokkenheid van alle inwoners, inclusief ondernemers, verenigingen en winkeliers. De SNOF heeft voor ogen dat het feest vernieuwend blijft en geschikt is voor jong & oud.

Financiële gegevens
Banknummer: NL34RABO0311518532
KVK nummer : 28090280